Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oslavy 100. výročí darování budovy spolkům T.J. Sokol Chocerady a OVJK Chocerady

Oslavy 100. výročí darování budovy spolkům Tělocvičné jednotě Sokol Chocerady a Občanské vzdělávací jednotě "Komenský" z. s. Chocerady.
article preview
Oslavy proběhly dne 4.11.2022. Jako hosté podpořili svou účastí činnost spolků : hejtmanka Středočeského kraje paní Mgr. Petra Pecková, starosta Obce Chocerady pan Martin Kůrka, starosta Župy Barákovy pan Jan Firbas, místostarostka Župy Barákovy paní Lenka Brandová, pracovník NIPOS Praha pan PhDr. Milan Strotzer, paní JUDr. Helena Obeidová, pan ing. Miroslav Čížek, manželé Beránkovi, pan Bedřich Salátek , paní Jaroslava Tůmová z T. J. Sokol Říčany a Radošovice, sokolská stráž, obyvatelé Chocerad. Někteří hosté pozdravili účastníky krátkými proslovy.
Součástí bylo 110. výročí vzniku T. J. Sokol Chocerady. Starosta  župy Barákovy Jan Firbas  a starosta   Obce Chocerady Martin Kůrka předali spolku pamětní stuhy.
V druhé části slavnostního odpoledne  připomněli pan Vladimír Zíka, starosta T. J. Sokol, a pan Josef Bürgel, člen Občanské vzdělávací jednoty Komenský, 100. výročí darování budovy knížetem Khevenhüllerem- Metschem spolkům. Při této významné vzpomínce byly odhaleny  znaky obou spolků a pamětní deska.
V roce 1921 daroval kníže Khevenhüller- Metch starý hostinec“Na Knížecí“ a částku 100 000 korun  na hotovosti darem a rovným dílem Občanské vzdělávací jednotě Komenský a Tělocvičné jednotě Sokol. Za finanční pomoci dalších místních mecenášů byla provedena přestavba hostince dle projektu stavitele Vojtěcha Tuky do dnešní podoby. V roce 1922 byla budova uvedena v činnost a stala se součástí života nás všech. Za sto let jejího trvání prošly pod jejími klenbami, jejími sály a zákoutími tisíce návštěvníků. Spojovala lidi v přátelské svazky, vytvářela nové osudy, přispívala k nesčetným setkáním.
V dobách zlých, ba i tragických,  tiše strádala a trpěla s vědomím, že člověk jí pomůže, zachrání ji, že se opět vzchopí a bude sloužit těm, pro které byla předurčena.
Těšila se z radostí, úspěchů, slávy a potlesku, které jí dodávaly lesku. S nadhledem sledovala lidská procházení, úsměvy, postoje, charaktery. Jako kdyby věděla, že „všechna sláva polní tráva“ a že jen poctivá, trpělivá práce přinese dobrý a správný výsledek, odměnu všem.
Milá naše budovo, sokolovno, divadlo! Přejeme ti se sokolským „Spějme dál“ a divadelním „Zlom vaz“, abys v dalších letech poznávala jen dobré lidi, dobré skutky a dobré časy.
V parčíku na návsi byla dne 26.10.2022 oběma spolky slavnostně zasazena lípa na počest tohoto výročí, součástí oslav byla  výstava z činnosti spolků v malém sále v přízemí budovy. Vzpomínku si zasloužil Josef Vycpálek, choceradský  rodák, o jehož hrob na zdejším hřbitově se starají členové Sokola. Koncert Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka večer od 19.30 v sále uzavřel pamětní vzpomínání.
Poděkování patřilo všem, kteří se slavnostního odpoledne zúčastnili.
Spolky poděkovaly  Středočeskému kraji a Obci Chocerady za finanční podporu.
Vedení obou spolků děkuje svým členům a příznivcům za pomoc při organizování oslav.
Odkaz na fotogalerii z oslav                                                                         Fotografie: Martin Ledvina
Odkaz na fotogalerii z výstavy                                                                                 OVJK, T. J. Sokol