Jdi na obsah Jdi na menu
 


OBČANSKÁ VZDĚLÁVACÍ JEDNOTA "KOMENSKÝ"
V CHOCERADECH
  
 
Různá občanská sdružení a spolky jednoznačně patří k historii i současnosti naší obce. OVJK se k nim řadí již od roku 1904. Jejím úkolem bylo čtením knih, časopisů a pořádáním přednášek povznést život v obci. K těmto aktivitám se postupně přidala i divadelní činnost. Ta se postupem času stala hlavní náplní tohoto spolku. Dlouhá léta vedl divadlo v Choceradech MUDr.B.Musil. Po jeho smrti nastala krátká divadelní odmlka, kterou ukončil až vznik divadelního souboru „Posázaví“ v roce 1973. Po zjištění, že OVJK nikdy oficiálně nezanikla, bylo v roce 1990 registrací na MV ČR potvrzeno pokračování její činnosti. Na základě toho byl také jednotě navrácen její majetek, kterým je polovina objektu sokolovny s přilehlým pozemkem.
 
I přesto, že OVJK má v Choceradech dlouholetou historii, je patrné, že ne každý v naší obci ví,  jak vlastně tento spolek funguje dnes. V současné době má jednota dvacet tři aktivních členů a její hlavní činností i nadále zůstává divadlo. OVJK je nevýdělečnou organizací. Hlavní příjmy „Jednoty“ tvoří členské příspěvky, každoroční dotace od obce, výtěžek z divadelních představení, pronájem sálu a další drobné aktivity.
 
14. květen 2011 znamenal zásadní zlom v naší práci. Tento den postihl budovu sokolovny požár, který zničil nejen střechu budovy, ale následné škody zasáhly celou budovu. Požárem jsme přišli rovněž o veškeré vybavení, které jsme potřebovali k divadelní činnosti a hlavně také o nájemné z pronájmu prostor restaurace v přízemí budovy sokolovny. Toto nájemné tvořilo hlavní příjem, který majitelé sokolovny investovali do údržby, chodu a oprav budov. 14. května jsme museli začít s celkovou opravou budovy. Hlavní  a nejdůležitější krok se podařil již v říjnu 2011, kdy na budově sokolovny byla dokončena nová střecha. Tím se podařilo před nadcházející zimou zachránit celou budovu sokolovny před totální zkázou. Opravné práce stále probíhají, neboť celková škoda na sokolovně způsobená požárem byla soudním znalcem vyčíslena na cca 3.000.000,- Kč. 
 
OVJK je občanskou organizací, ve které je členství každého člena dobrovolné a jejíž činnost je vyvíjena v jejich osobním volnu. I jako taková má svá jasně stanovená pravidla, která se řídí platnými stanovami. Na základě stanov je voleno vedení jednoty, jehož hlavním představitelem je vedoucí jednoty. Dále jsou členem vedení jednatel a hospodář. Rozhodnutí jednoty jsou vždy přijímána po společném jednání všech členů.
 
Stalo se už tradicí, že každý rok uvedeme nové divadelní představení, jehož premiéra bývá vždy poslední sobotu před štědrým dnem.
 
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář