Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní rok 2016

Opravné práce v sokolovně nekončí.
Pracovní rok 2016
 
Součástí života budovy sokolovny se stávají již tradiční akce, mezi které patří maškarní ples pro dospělé a maškarní ples pro děti, které připravuje SRPŠ Chocerady, premiéra a derniéra divadelního představení OVJK, posezení po premiéře, pohádka sehraná dětským dramatickým souborem při ZŠ a MŠ Chocerady, májová zábava Apfel Company, spolková zábava, letní příměstský tábor organizovaný TJ Sokol, mikulášská besídka pořádaná pro děti v závěru roku SDH Samechov, předsilvestrovké posezení TJ Sokol a prodej skla. Každý pátek pravidelně ve večerních hodinách probíhají zkoušky OVJK k nastudování divadelní hry a členové TJ Sokol připravují vystoupení country tanců. Od března tu každou středu odpoledne nacvičují členové dětského dramatického souboru svoje vystoupení.
Některé akce podporovala obec Chocerady a všechny výše uvedené navštívilo přibližně 1600 dětí a dospělých.
Převážně v prostoru půdy pokračovaly opravné (a nekončící) práce. Byly zabedněny průduchy mezi krovy a položena část podlahy v severní části půdy, obezděny, opraveny, omítnuty a štukovány zdi ve východní části. Dále bylo zhotoveno sádrokartonové obložení vnější části osvětlovací kabiny. Prostor pod prkny ve střední části půdy byl vyčištěn, trámy byly ošetřeny. Nepoužité a zničené půdovky byly sneseny z půdy. Pro zprovoznění opony byl odborně vyroben pojezd, ten byl upevněn na místo původního a podařilo se i opravit elektrické posouvání opony. V prosinci byly instalovány nové dveře, k jejichž odborné výrobě a osazení se použila dotace Raiffeisen stavební spořitelny.
Pro všechny členy obou spolků je samozřejmé, že tyto práce jsou prováděny zdarma. K tomu patří i běžný úklid prostoru budovy, sekání trávy a úprava venkovní plochy. Ani při zájezdových představeních nejsou členům OVJK  hrazeny náklady na dopravu.
Celkem bylo v loňském roce odpracováno 400 hodin. Druh práce, počet hodin, jména přítomných členů jsou vedeny od 15. 05. 2011 ve stavebním deníku.
Peněžní prostředky oba spolky získávají pronájmem, ze vstupného při vlastních akcích, případnými drobnými dary, při vánočním stromu, členskými příspěvky. Nedílnou součástí jsou dotace obce Chocerady a dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím České obce sokolské.
Nakupuje se pouze stavební materiál, vybavení do sálu, na jeviště, do přísálí, na chodby, nářadí.
V roce 2016 vložily oba spolky do oprav budovy 137 245 Kč, náklady na provoz a činnost spolků (sem patří spotřeba energií a vody, daň z nemovitosti, pojištění majetku, nákup rekvizit a látek na kostýmy, sportovního nářadí, čisticích a mycích prostředků, křovinořezu, stavebního kolečka a dalších) činily 82 061 Kč.
Informace o akcích a činnosti spolku OVJK jsou uváděny na www.divadlochocerady.cz